Human Resources

Cílem strategického řízení je v úzké spolupráci s klientem připravit konkrétní, srozumitelnou a proveditelnou strategii řízení lidských zdrojů s ohledem na strategické cíle firmy.

Ve spolupráci s  naším klientem definujeme výchozí stav, slabá a silná místa firmy z pohledu HR, příležitosti a ohrožení.

Kdy vytvořit strategii řízení?

  • při fúzích firem
  • při nutnosti restrukturalizace
  • při změně vlastníků
  • při změnách podnikatelských záměrů
  • při potřebě zlepšení výkonu firmy