Audit

Pomůže posoudit, zda organizační struktura, rozdělení pravomocí a zodpovědností, rolí v týmu, odbornost a osobnost pracovníků a manažerů odpovídají firemním potřebám, strategii, cílům. Pomůže získat nezaujatý pohled na firmu, na využívání lidských zdrojů.

Firma získá informace o potenciálu jednotlivce a zároveň i o potenciálu určité skupiny fungovat jako sehraný tým. Na základě výsledků auditu můžete realizovat další konkrétní kroky firmy v HR oblasti, lépe definovat potřeby pro nábor a výběr nových pracovníků, naplánovat další vzdělávání.